• E-mail Address : vimukti_school@yahoo.co.in

Our Partners

Below is list for Financial Year 2017-18

Diamond Sponsors (10 or more sponsorships @ Rs 12,000 per student annually)
1
Shenzhen Gita Pariwar
2
P C Solutions Pvt. Ltd. (Devendra Taneja)
3
Anuj Kumar Jain
   
Gold Sponsors (5 -9 sponsorships @ Rs 12,000 per student annually)
1
Smart Cube Foundation
   
Silver Sponsors (3-4 sponsorships @ Rs 12,000 per student annually)
1
Dr. Hemant Malhotra
2
Shaili Chopra
3
Sunil Dutt Mathur
4
Kanchan Tuli
5
Ravi Manot
   
Bronze Sponsors (Upto 2 sponsorships @ Rs 12,000 per student annually)
1
Dr. Raj Govind Sharma c/oLate Dr.G.C Sharma
2
Malashri Lal 
3
Pratyush Midha 
4
Ajay Kumar Saraogi 
5
Alka Tyagi
6
Anurita Jajoo
7
Arun Kumar 
8
Avinash Rao
9
B.K Bhanot
10
Charu Sarawgi
11
Dr Sheela Sharma
12
Dr. Archana Mendiratta
13
Dr. Shanti Mathur
14
First Spouse Forum YPO through Ms. Nandini Gupta 
15
H.C. Sogani/ Mona Sogani
16
Irina Garg
17
Jai Singh Chauhan
18
Komila Rani Jain
19
Lalita Prasad
20
M M Joshi
21
Mahesh Sharma
22
Meenakshi Rao
23
Mr Vimal Chopra (the mettle polymers)
24
Mukesh Ghiya
25
Namita Mohan
26
Rachna Garg
27
Rajesh Lodha
28
Rajshri Sarawgi w/o late Sh.C.K Sarawgi
29
Ravi Anand
30
Ritu Uberoi
31
Sajid Mahmood
32
Sanjay Kumar
33
Shikhar Swaroop
34
Suresh Jain 
35
Sushil Jain
36
Vipin/ Alka Jain
37
N.K Garg
38
Niyesh Sanghi